Regionalna Akademia Zarządzania prowadzi następujące działania:

Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 

 

1. Prowadzenie stosowanych badań naukowych w zakresie socjologii, psychologii społecznej, nauk gospodarczych i innych kwestii zarządzania.

2. Świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii społecznej, socjologii, wdrożenia i utrzymania standardów jakości w organizacji, jak również inne aktualne kwestie zarządzania dla wszystkich zainteresowanych organizacji, firm i osób fizycznych niezależnie od ich własności na warunkach umownych;

3. Przygotowanie i szkolenie pracowników naukowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, organizacja szkoleń, seminariów, konsultacji, warsztatów, konferencji, oraz innych form kształcenia i aktywizacji poznawczej z wydawaniem odpowiednich dokumentów o kwalifikacji;

4. Niezależna i profesjonalna atestacja i ocena jakości kształcenia kadry akademickiej, jak również kierowników i praktyków szkolnictwa wyższego w zakresie zarządzania i innych nauk społecznych z wydawaniem odpowiednich dokumentów o kwalifikacji;

5. Doradztwo kadrowe, promowanie rozwoju, testowania i wdrażania zaawansowanych praktyk w zakresie zarządzania personelem, nauk społecznych i edukacji w regionie oraz technologii, technik i programów do pozyskiwania, selekcji, rekrutacji, szkolenia, przekwalifikowania, kształcenia i szkolenia personelu;

6. Promowanie konsolidacji zawodowej naukowców, nauczycieli akademickich, badaczy i praktyków w zakresie zarządzania w celu promowania ich osiągnięć, wymiany doświadczeń, zapewnienia wzajemnej pomocy w sprawach realizacji ich dorobku intelektualnego na poziomie organizacji, społeczności i całego regionu;

7. Promocja rozwoju technologii informacyjnych w regionie, tworzenia i wdrażania programów komputerowych, interaktywnych symulatorów treningowych w zakresie zarządzania, profesjonalnych stron internetowe, portali oraz innych informacyjnych zasobów on-line.

 

Структура Региональной Академии Менеджмента

Ocena użytkowników: / 38
SłabyŚwietny 
There are no translations available.

Президент РАМ

Академики РАМ

Члены-корреспонденты РАМ

Уважаемые участники конкурса!

Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 
There are no translations available.

Напоминаем вам, что всем участникам конкурса сразу после получения полного пакета документов мы немедленно направляем по электронной почте официальное подтверждение. Если Вы не получили нашего подтверждения – пожалуйста, уточните адрес и повторите отправку документов.

Документы в отсканированном виде, в виде текстовых и иных электронных файлов просьба высылать на E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. или на наш почтовый адрес: 140 002, Павлодар-002, а/я 272.

«Нажми на кнопку – получишь результат, и твоя мечта осуществится!»

Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 
There are no translations available.

Ссылку на наш сайт теперь можно разместить в блогах и социальных сетях: в Facebook, «Моем мире», «Одноклассниках», «Вконтакте» и других.

См. кнопки внизу каждой страницы.

Спасибо, что рассказываете о нас свои друзьям!

Размер организационного взноса:

Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 
There are no translations available.

Размер организационного взноса в казахстанских тенге (KZT):

·        для соискателей академического звания ассоциированного профессора (доцента) РАМ:

- для докторов и кандидатов наук, докторов PhD - 15 МРП (47 700 тенге);

- для магистров или специалистов с высшим образованием - 20 МРП (63 600 тенге);

·        для соискателей академического звания профессора РАМ:

- для докторов наук - 15 МРП (47 700  тенге);

- для кандидатов наук, докторов PhD - 20 МРП (63 600 тенге);

·        для участия в конкурсе на избрание членом-корреспондентом РАМ:

- для докторов наук: 15 МРП (47 700 тенге);

- для кандидатов наук и докторов PhD: 20 МРП (63 600 тенге);

·        для участия в конкурсе на избрание действительным членом (академиком) РАМ:

- для докторов наук: 20 МРП (63 600 тенге)

Примечание: сумма организационного взноса указана в МРП — минимальных расчетных показателях, установленных Правительством РК на момент платежа в казахстанской национальной валюте (тенге), исходя из размера МРП, утвержденного на 2022 год.

Размер организационного взноса в долларах США (USD):

  • для соискателей академического звания ассоциированного профессора (доцента) РАМ:

- для докторов и кандидатов наук, докторов PhD - $ 210;

- для магистров или специалистов с высшим образованием - $ 270;

  • для соискателей академического звания профессора РАМ:

- для докторов наук - $ 210;

- для кандидатов наук, докторов PhD - $ 270;

  • для участия в конкурсе на избрание членом-корреспондентом РАМ:

- для докторов наук: $ 210;

- для кандидатов наук и докторов PhD: $ 270;

  • для участия в конкурсе на избрание действительным членом (академиком) РАМ:

- для докторов наук: $ 270.

 

Размер организационного взноса в российских рублях (RUB):

  • для соискателей академического звания ассоциированного профессора (доцента) РАМ:

- для докторов и кандидатов наук, докторов PhD: 10 180 руб.;

- для магистров или специалистов с высшим образованием: 13 240 руб.;

  • для соискателей академического звания профессора РАМ:

- для докторов наук: 10 180 руб.;

- для кандидатов наук, докторов PhD: 13 240 руб.;

  • для участия в конкурсе на избрание членом-корреспондентом РАМ:

- для докторов наук: 10 180 руб.;

- для кандидатов наук и докторов PhD: 13 240 руб.;

  • для участия в конкурсе на избрание действительным членом (академиком) РАМ:

- для докторов наук: 13 240 руб.

Наш E-mail:

Ocena użytkowników: / 15
SłabyŚwietny 
There are no translations available.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Наши реквизиты

Ocena użytkowników: / 35
SłabyŚwietny 
There are no translations available.

Возможна оплата в режиме on-line через Интернет-банкинг или мобильное приложение того банка, в котором у Вас открыт счет или депозит.

Для оплаты в казахстанских тенге (KZT):

Общественный фонд «Региональная Академия Менеджмента»

БИН: 110 840 001 702

ИИК: KZ27 6017 2410 0000 1966

 

АО «Народный Банк Казахстана»

 

БИК: HSBKKZKX

КБЕ: 18

КНП (Код назначения платежа) – 119.

Назначение платежа: Организационный взнос. Ф.И.О. Без НДС.

Тел.: +7 701 96-25-730

 

Для оплаты в долларах США (USD):

The Name / Получатель средств: Общественный фонд «Региональная Академия Менеджмента» / «Regional Academy of Management» Social Foundation

Account number USD / Номер счета в долларах США: KZ38 6017 2410 0000 2059

BIN / IDN: 110 840 001 702

Beneficiary Bank / Банк-бенефициар: JSC Halyk Bank, 40, Al-Farabi ave., А26M3K5, Almaty, Kazakhstan.

 

SWIFT Code: HSBK KZKX

 

Correspondent account / Корреспондентский счет: 890 037 2605.

 

Intermediary bank: The Bank of New York Mellon, New York, NY, USA.

 

SWIFT Code: IRVT US3N

Code for payment / Код назначения платежа (КНП): 119.

Purpose of payment / Назначение платежа: Organization fee. Full Name. Without VAT / Организационный взнос. Ф.И.О. Без НДС.

 

Для оплаты в российских рублях (RUR):

1. Банк-бенефициар: АО «Народный Банк Казахстана», Алматы, Казахстан.

SWIFT Code / БИК: HSBK KZKX

ИНН: 990 910 8921

Корреспондентский счет: 3011 1810 9000 0000 0067

Банк-корреспондент: ПАО «Сбербанк России», г. Москва, РФ.

БИК: 044 525 225

Корр. счет: 3010 1810 4000 0000 0225

В поле «Назначение платежа» указывается:

Получатель средств: Общественный фонд «Региональная Академия Менеджмента»

БИН: 110 840 001 702.        Рублевый счет №: KZ26 6017 2410 0000 2081

 

2. Банк-бенефициар: АО «Народный Банк Казахстана», Алматы, Казахстан.

SWIFT Code / БИК: HSBK KZKX

ИНН: 990 910 8921

Корреспондентский счет: 3011 1810 1000 0104 6516

Банк-корреспондент: АО КБ «Москоммерцбанк», г. Москва, РФ.

БИК: 044 525 951

Корр. счет: 3010 1810 0452 5000 0951

В поле «Назначение платежа» указывается:

Получатель средств: Общественный фонд «Региональная Академия Менеджмента»

БИН: 110 840 001 702.        Рублевый счет №: KZ26 6017 2410 0000 2081

* * * * *

Оплатить можно в любом удобном для Вас банке.

Внимание, конкурс!

Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 
There are no translations available.

Вниманию докторов и кандидатов наук, докторов PhD, а также руководителей и крупных специалистов науки, образования, производства и бизнеса, внесших весомый вклад в развитие управленческих знаний и технологий!

Президиум Региональной Академии Менеджмента

объявляет конкурс на занятие вакантных должностей членов-корреспондентов и действительных членов (академиков)

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса:

Для действительных членов (академиков):

- ученая степень доктора наук;

- ученое звание профессора или академическое звание профессора РАМ либо члена-корреспондента РАМ;

- стаж научной, научно-педагогической или административно-управленческой деятельности не менее 10 (десяти) лет;

- не менее 3 (трех) значительных научных трудов (монографий, учебников или учебных пособий), опубликованных после присвоения ученого или академического звания профессора либо после избрания членом-корреспондентом РАМ.

Для членов-корреспондентов:

‒ ученая степень доктора или кандидата наук;

- ученое или академическое звание доцента;

- стаж научной, научно-педагогической или административно-управленческой деятельности не менее 10 (десяти) лет;

- не менее 5 (пяти) научных трудов (в том числе - как минимум 1 монография, или учебник, или учебное пособие), опубликованные после присвоения ученого или академического звания доцента.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

заявление;

анкета ученого;

‒ автобиография, в которой должна быть отражена научная, научно-педагогическая или административно-управленческая деятельность соискателя, заверенная печатью по месту работы;

‒ копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки о работе на научных, научно-педагогических или административно-управленческих должностях;

‒ копии дипломов и аттестатов о наличии ученых (академических) званий и степеней;

‒ список основных научных трудов, с выделением работ, опубликованных после присуждения ученой степени и присвоения ученого (академического) звания;

‒ оттиски 3 (трех) наиболее значимых работ соискателя;

‒ фотография 3 х 4 см.;

‒ копия удостоверения личности (паспорта);

‒ копия квитанции об оплате организационного взноса.

Документы в отсканированном виде, в виде текстовых и иных электронных файлов просьба высылать на E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. или на наш почтовый адрес: 140 002, Павлодар-002, а/я 272


Наши партнеры:

European Scientific Foundation Institute of Innovation

(Wloclawek, Poland)

Europejska Fundacja Naukowa Instytut Innowacji

(Włocławek, Polska)

 

Regional Center for European Integration (Wloclawek, Poland)

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej

(Włocławek, Polska)

http://rcie.pl

 

National Institute of Economic Research (Batumi, Georgia)

Национальный институт экономических исследований

(Батуми, Грузия)

http://nier.ge

 

Batumi Navigation Teaching University

(Batumi, Georgia)

Батумский Университет Навигации

(Батуми, Грузия)

http://bntu.edu.ge/

 

Sokhumi State University (Tbilisi, Georgia)

Сухумский государственный университет

(Тбилиси, Грузия)

http://sou.edu.ge


Ukrainian Assembly of Doctors of Sciences in Public Administration

(Kyiv, Ukraine)

Всеукраїнська Асамблея Докторів Наук з Державного Управління

(Київ, Україна)

http://vadnd.org.ua