Regionalna Akademia Zarządzania prowadzi następujące działania:

Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 

 

1. Prowadzenie stosowanych badań naukowych w zakresie socjologii, psychologii społecznej, nauk gospodarczych i innych kwestii zarządzania.

2. Świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii społecznej, socjologii, wdrożenia i utrzymania standardów jakości w organizacji, jak również inne aktualne kwestie zarządzania dla wszystkich zainteresowanych organizacji, firm i osób fizycznych niezależnie od ich własności na warunkach umownych;

3. Przygotowanie i szkolenie pracowników naukowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, organizacja szkoleń, seminariów, konsultacji, warsztatów, konferencji, oraz innych form kształcenia i aktywizacji poznawczej z wydawaniem odpowiednich dokumentów o kwalifikacji;

4. Niezależna i profesjonalna atestacja i ocena jakości kształcenia kadry akademickiej, jak również kierowników i praktyków szkolnictwa wyższego w zakresie zarządzania i innych nauk społecznych z wydawaniem odpowiednich dokumentów o kwalifikacji;

5. Doradztwo kadrowe, promowanie rozwoju, testowania i wdrażania zaawansowanych praktyk w zakresie zarządzania personelem, nauk społecznych i edukacji w regionie oraz technologii, technik i programów do pozyskiwania, selekcji, rekrutacji, szkolenia, przekwalifikowania, kształcenia i szkolenia personelu;

6. Promowanie konsolidacji zawodowej naukowców, nauczycieli akademickich, badaczy i praktyków w zakresie zarządzania w celu promowania ich osiągnięć, wymiany doświadczeń, zapewnienia wzajemnej pomocy w sprawach realizacji ich dorobku intelektualnego na poziomie organizacji, społeczności i całego regionu;

7. Promocja rozwoju technologii informacyjnych w regionie, tworzenia i wdrażania programów komputerowych, interaktywnych symulatorów treningowych w zakresie zarządzania, profesjonalnych stron internetowe, portali oraz innych informacyjnych zasobów on-line.

 

Наши партнеры:

European Scientific Foundation Institute of Innovation

(Wloclawek, Poland)

Europejska Fundacja Naukowa Instytut Innowacji

(Włocławek, Polska)

 

Regional Center for European Integration (Wloclawek, Poland)

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej

(Włocławek, Polska)

http://rcie.pl

 

National Institute of Economic Research (Batumi, Georgia)

Национальный институт экономических исследований

(Батуми, Грузия)

http://nier.ge

 

Batumi Navigation Teaching University

(Batumi, Georgia)

Батумский Университет Навигации

(Батуми, Грузия)

http://bntu.edu.ge/

 

Sokhumi State University (Tbilisi, Georgia)

Сухумский государственный университет

(Тбилиси, Грузия)

http://sou.edu.ge


Ukrainian Assembly of Doctors of Sciences in Public Administration

(Kyiv, Ukraine)

Всеукраїнська Асамблея Докторів Наук з Державного Управління

(Київ, Україна)

http://vadnd.org.ua